ผู้รับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการส่ง :
เฉพาะเขตของท่านทุกเขตทั่วประเทศ
update E-Money03  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12:56 น.

อัพเดทโปรแกรมเริ่มต้นใช้งาน 
ดาวน์โหลดข้อมูล จำนวน 5 ไฟล์ จัดการข้อมูลผ่านเน็ต   คู่มือจัดการข้อมูลผ่านเน็ต
  
ไฟล์ที่ต้องส่งขึ้นอินเทอร์เน็ต 
ชื่อไฟล์ในเครื่องที่ติดตั้งระบบ E-Moneyสถานะชื่อไฟล์ในอินเทอร์เน็ต
C:\m5712\NET\ทุกไฟล์    ได้แก่  cremhelp1.html  school.html  t255712.php  desc5712.sql  sala5712.sql  user5712.sql
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/11/2553