อ่านรายการเงินเดือนไม่ได้(นางรุจิรา น้อยแนม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ช่วยราชการ สพป.สฎ.1

สำเนาถูกต้อง

   

(นางจรัสศรี พรหมกลิ่น)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


[ พิมพ์ ]   [ ย้อนกลับ ]   [ กลับหน้าหลัก ]